Sikkerhedsinstruks for Lifeplan Kajak & Friluftsliv

Ifølge Søfartsstyrelsen er vi underlagt at have en sikkerhedsinstruks for vores aktiviteter på vandet, for udlejning, demonstrationer, event og kurser.

Før man deltager i aktiviteter eller lejer udstyr af os, skal man derfor læse instruktionen, så man er informeret omkring vilkår og ens eget medansvar.

Man skal derfor altid læse nedenstående, før man kan benytte vores udstyr eller deltage i vores aktiviteter.

Sikkerhedsinstrukser for leje, demo og aktiviteter omkring kajakker, kano, sit on top (SOT), Stand-Up-Paddling (SUP) hos Lifeplan Kajak & Friluftsliv Aps, Østre Havnevej 47, 5700 Svendborg, Cvr. 43211382, Ejer Frederik Laursen, +45 60723900 – point65denmark@gmail.com

Sikkerhedsinstruktionen gælder for enhver anvendelse af vores udstyr og aktiviteter, som omfatter benyttelse af sit-on-top (SOT), Stand-Up-Paddling (SUP), kajakker og kano samt kurser og aktiviteter hos Lifeplan Kajak & Friluftsliv Aps.

Område for aktiviteter

Aktivitetsområde er Svendborgsund, mod øst ud til Grasten ved Thurø og Valdemarslot, samt Øgavl/Skårupøre og mod vest ud til Saksenborg og Iholm Ø.

Man må være max 100 m fra land på hele strækningen.

Der kan aftales brug af udstyr i andre områder, hvis brugeren kan godtgøre fornuftig erfaring samt håndtere en sikker selvredning eller er ifølge med en af vores instruktør.

Brugeren skal respektere anvisninger fra Lifeplan Kajak & Friluftsliv Aps med hensyn til vejledning om område angående strøm, vejr, vind, vandtemperatur, årstid og udstyr.

Beskrivelse af sejladsområder

Svendborgsund:

Svendborgsund kan være udfordrende for begyndere pga. strøm og vindforhold. Man kan dog altid finde beskyttede områder fx Hejrebugten, Skårupøre, Pilekrogen eller Thurøbund hvor vind- og strømforhold ofte er begrænsede. Det anbefales, i forhold til din sikkerhed, altid at ro tæt på bredden. Vær opmærksom på kraftig trafik/aktivitet på sundet, især i sommermånederne: Derfor er det kun tilladt at ro på langs sundets bredder. Det er ikke tilladt at opholde sig i sejlrenden, som er afmærkeret med grønne og røde sideafmærkninger. Skal man krydse sejlrenden, gøres det vinkelret på renden, så hurtigt som muligt og ved at orientere sig i forhold til den tværgående trafik. Man skal ligeledes være opmærksom på trafik ind- og ud af havne.

Læs altid vejrudsigten og kig i strømtabellen inden man begiver dig på vandet. Tænk over vindretningen, når der vælges et startsted. Man er altid velkommen til at spørge os til råds i butikken på dagen.

Vær opmærksom på, at vejret ofte er anderledes på hjemturen end på udturen, og der ofte føles længere og kan kræve flere kræfter, især hvis strømmen vender eller hvis vindstyrken tager til.

Denne instruks vil altid kun være vejledende, da vi ikke kender din/jeres fysiske formåen. Vær opmærksom på, at selv mindre bølger og vejrskift kan være udfordrende for en ny eller mindre erfaren roer.

Man skal være særlig opmærksom på, at alt sejlads sker på eget ansvar. Det er derfor ens personlige ulykkesforsikring, der skal dække hændelser uanset hvad der sker. Dette gælder både ved udlejning, under deltagelse på kurser og events ledet af vores medarbejdere.

Tidspunkter for aktiviteter

Alle fartøjer skal være i land inden mørkets frembrud. Andet kan dog aftales. Sker der afvigelser fra dette, så ring eller send en sms, hvis man bliver forsinket pga. af vejr, uheld eller andre årsager.

Vores udstyr kan benyttes hele året, når der tages hensyn til brugers oplysninger omkring erfaring og kvalifikationer. Vi forbeholder os til en hver tid retten til at nægte at udleje, hvis vi finder kundens erfaring utilstrækkelig.

Normalt vil almindelige aktivitetsmåneder være sommerhalvåret fra begyndelsen af maj til slutningen af september, hvor der ikke forventes særlige kvalifikationer men sædvanlig agtpågivenhed i henhold til nærværende sikkerhedsinstruks.

I vinterhalvåret skal bruger kunne godtgøre en fornuftig erfaring samt kunne håndtere en sikker selvredning, og makkerredning, hvis flere ror sammen.

Påklædning

Bruger vil blive informeret om muligheden for at leje passende kajakbeklædning hos os. Kunden skal selv medbringe ”ski” undertøj i form af uld eller syntetisk materiale, bomuld må ikke anvendes, da dette bliver iskoldt når det bliver vådt. Har man selv passende kajakbeklædning, finder vi ingen forhindring i, at dette anvendes. Brugen heraf sker på eget ansvar.

Temperaturer

Ved vand- og lufttemperaturer på under 15 grader skal der anvendes passende kajakbeklædning for at modvirke kraftig nedkøling fra vind og evt. ophold i vandet. Ved tordenvejr: Søg straks i land og vent her, indtil man er helt sikker på, at det er drevet over. Det anbefales på det kraftigste at anvende tørdragt når vandtemperaturen er under 15 grader.

Beskrivelse af udstyr

Havkajakker for 1 og 2 personer:

Vi har et bredt udsnit af forskellige havkajakker i forskellige størrelser og stabilitet for at kunne imødekomme forskellige personstørrelser hos vores brugere. Fælles for dem alle er, at de som et minimum har to aflukkede lastrum med vandtætte skotter, som indeholder luft/opdrift sådan, at kajakken altid ville kunne flyde trods det, at cockpittet bliver fyldt med vand. Dette er dog forudsat, at man husker at lukke gummilugerne forsvarligt. Derfor er det muligt med den rette teknik at komme op i kajakken igen, hvis man behersker selvredning eller makkerhjælp. Kan man ikke lave en selvredning, kan man bruge en af enderne på kajakken som ”svømmeplade” og svømme ind sammen med kajakken. På kajakkerne er der enten ror eller styrefinne, så man kan holde kursen og styre kajakken. Kajakkerne er forsynet med dæksliner, som man kan gribe fat i, hvis man ligger i vandet. Indvendigt i cockpittet er der fodstøtter, som før start bør indstilles i forhold til brugerens benlængde. Dette vil gøre det væsentligt lettere at håndtere kajakken når den er indstillet korrekt. Før start, skal luger altid tjekkes for at sikre, at de er lukket tæt. Evt. turoppakning bør være ekstra pakket i drybags for at beskytte mod indsivningsvand.

SOT/Sit-On-Top

SOT er den kajaktype, som er mest velegnede for begyndere og uøvede. SOT-kajakken er dobbeltskroget og derfor helt synkefri så længe alle luger er lukkede. Man sidder oven på kajakken i et åbent cockpit, der i bunden har drænhuller, hvor vand selv løber ud. Drænhullerne kan lukkes med prop, hvilket kun er tilladt på helt fladt vand. Ved bølgehøjde over 20 cm, skal de være åbne og frie. Indstøbt i skroget er der fodstøtter. På agterdækket er det muligt at have en drybag liggende med tørt tøj under dækselastikkerne. Hvis man vælter, vil man let kunne entre kajakken igen og vandet i cockpittet vil løbe ud af sig selv. I begge ender er der løftehåndtag, som også kan bruges til at holde i, hvis man vælger at svømme i land med kajakken.  

SUP/Stand-Up-Padling

SUP er en form for stabilt surfbræt, hvor man under paddling står op. SUP er dobbeltskrogede og fyldt med luft sådan, at de er 100% synkefri. I det tilfælde man falder i vandet, kan man blot kravle op og padle videre. Den medfølgende SUP-line skal være omkring foden således, at brættet ikke driver væk fra, hvis man utilsigtet kommer i vandet.

Kano

Alle vores kanoer er synkefri og kan padles af 1-4 personer i forhold til den valgte kano. Ved kæntring søges land. I enderne på kanoen er der en line på 2- 3 meter, som kanoen trækkes ind på land med. Kanoen må ikke anvendes i bølgehøjde på over 50 cm. En af fordelene ved kano er at man sidder højere oppe, og padlen og vand fra kanoen bliver under kanten på kanoen. Derfor kan man sidde i almindeligt friluftstøj. Man skal dog være opmærksom på, at denne type beklædning ikke er til nogen hjælp, hvis man kommer i vandet. Derfor skal man altid medbringe skiftetøj. Her henviser vi til afsnittene ”Påklædning” og Temperaturer” hvad angår korrekt påklædning.

Sikkerhedsudstyr

Veste

Vi anvender svømmeveste som er CE godkendte til minimum 50N. Vi anvender ikke redningsveste, da det efter vores opfattelse kan være til større fare for brugen, idet man bliver så hæmmet i sine bevægelser, at vesten kan være skyld i ulykker på grund af manglende bevægelsesfrihed. Det er samtidigt ikke muligt at komme op i kajakkerne igen, hvis uheldet er ude, og derfor giver en ringere sikkerhed. Bemærk: Ved brug af svømmevest skal man kunne svømme.

Pagajer/padler

Udleveres i forhold til det lejede udstyr. Reservepagaj i det tilfælde, at den knækker eller driver væk ved et uheld. Den skal ligge på dækket sådan, at man kan nå den fra cockpittet. Reservepagajer udleveres kun i forbindelse med havkajak, og i forhold til gruppestørrelsen. Typisk 1 stk. for hver 5 personer.

Nødtelefon

Vi tilbyder at låne vandtætindpakning til egen mobiltelefon sådan, at man har mulighed for at tilkalde hjælp. Bemærk: Telefonen medbringes på eget ansvar, og vi frasiger os al ansvar for evt. skader på eller tab af telefonen. Den bør ligge i vesten, så man kan bruge den, hvis man kommer væk fra sit udstyr. Er man flere som deles om en nødtelefon, så husk at sikre, at alle ved hvordan telefonen låses op og betjenes.

Cockpitovertræk/spraydæk

Cockpitovertræk har en udløserstrop, som sidder på fronten af overtrækket. Bemærk: Denne skal altid være synlig og let tilgængelig. Ved kæntring hives stroppen frem og derefter op, inden man trykker dig selv ud af kajakken ved at flytte hænderne om på siderne af cockpittet og skubber fra. For personer, der ikke tidligere har brugt overtræk, skal man, et sikkert sted, selv øve dette, inden turen påbegyndes – ellers må man ikke benytte cockpit-overtrækket.

Lænsning

Pumpe, som bruges til tømning af kajakken efter en kæntring eller ved almindelig lænsning. Den skal være inde i cockpittet eller på dækket. Den må ikke være nede i lugerne, sådan at man bliver nød til at åbne dem under en kæntring. For kano er der en øse i stedet. For SOT og SUP er der ingen hjælpemidler, da de ikke kan indeholde vand og/eller er selvdrænende.

Paddlefloat

Pagajflyder til at sætte på pagajen ved selvredning. Den skal være inde i cockpittet eller på dækket. Den må ikke være nede i lugerne, sådan at man bliver nødt til at åbne dem for at få fat på den. Udleveres kun i forbindelse med havkajak.

Sikkerhedsudstyr vil blive tilpasses antal af roere og deres erfaring. På demonstrationsdage vil udstyret være begrænset, da det forudsættes, at roningen sker i synsafstand og er ganske kortvarig. Vi vil derfor hurtigt kunne assistere dig, hvis der sker noget.

Instruktion/ansvar

Under kursus og aktiviteter gives instruktion før start og under hele aktiviteten. Vi forbeholder os altid ret til at afvise at udleje, stoppe en aktivitet, hvis vi skønner, at den fornødne forståelse ikke er tilstede, hvis deltager eller bruger ikke er fysik stærk nok, vejret ikke egner sig eller under vejrskifte, samt hvis der ikke udvises almen respekt omkring vandaktivitet.

Senest ved aktivitetsstart, skal der være udarbejdet en deltagerliste med fulde navn og nærmeste kontaktperson, samt evt. bemærkninger omkring medicin og særlige helbredsoplysninger. Aktivitetstidspunkt, varighed og sted skal også registreres.

I det tilfælde, at en person er kommet i vandet, skal de nærmeste personer holde sig nær svømmeren således, at de kan hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Personer, der ikke er brug for, i forhold til redning, samles i en ”flåde” side om side med deres kajakker sådan, at der ikke kommer flere i vandet på samme tid og risikoen for yderligere kæntringer derved skærpes.

Ved leje/prøveture gives der en kort mundtlig instruktion og kundens samtykke på, at de er indforstået og har læst vores sikkerhedsinstruktion indhentes.

Al sejlads sker på egen risiko

Man skal være særlig opmærksom på at alt roning/sejlads sker på eget ansvar, og det derfor altid vil være din egen ulykkesforsikring, som skal dække uanset hændelse og omfang. Dette gælder både ved udlejning, under kurser eller ved events ledet af vores medarbejdere.

Benyttes vores udstyr til instruktion eller aktiviteter af anden part f.eks. skoler eller foreninger, der selv stiller med instruktører sådan, at det har karakter af egen aktivitet, ligger ansvaret 100% hos nævnte anden part. Her skal anden part selv udarbejde en gældende sikkerhedsinstruks passende til aktiviteten. Ved leje oplyses navn på den ansvarlige person og organisation. Lifeplan Kajak & Friluftsliv kan aldrig drages til ansvar for anden parts handlinger.

Risiko

Følges vores sikkerhedsinstruks, nedsættes risikoen for skader på både person og udstyr. På trods af, at kajak og andre af Lifeplan Kajak & Friluftslivs aktiviteter ikke skal anses som værende en farlig sport/aktivitet, er det vores pligt at informere om, at aktiviteter på vand i sidste end kan ende med drukning eller svære skader efter afkøling i koldt vand. Derfor beder vi alle have respekt og være ydmyge over for elementerne.

Personskader

I forbindelse med kajakaktiviteter, kan der opstå almindelige sportsskader i form af overbelastninger, på grund af mange gentagelser, forkert siddestilling, pludselige bevægelser mv. Man bør også være særlig opmærksom på at løfte rigtigt på udstyr, så der ikke heraf opstår pludselige skader i f.eks. ryggen. Vi anbefaler, at der som udgangspunkt altid er to om at løfte en kajak, SOT, SUP eller Kano for at mindske risikoen. Vi har små transportvogne, der kan lånes, hvis dette skønnes nødvendigt. Skader indtrådt i forbindelse med anvendelse/transport af udstyr er Lifeplan Kajak & Friluftsliv Aps uvedkommende.

Skader på udstyr

Brugsridser og skrammer anses for almindeligt slid. Hvis udstyret bærer præg af groft misbrug eller udstyret er knækket, har huller, står reparation for brugerens egen regning eller evt. dækning heraf gennem egen forsikring. Mistet eller skadet udstyr skal erstattes og trækkes fra det indbetalte depositum. Alternativet sendes en afregningsfaktura med en opgørelse over erstatningskravet.

Tilladelser

Sejladstilladelser og fredningsområder undersøges af brugeren selv, og evt. omkostninger hertil dækkes af brugeren. I Svendborgsund er der som udgangspunkt ikke brug for sejladstilladelser i ovennævnte område. Er det en aktivitet Lifeplan Kajak & Friluftsliv Aps står for, har vi selvfølgelig taget hånd omkring dette på forhånd.

Nødhjælp/Redning

Er uheldet ude, skal man på almindelig vis tilkalde hjælp ved at ringe 112 og oplyse, hvorfra man er startet og i hvilken retning man er roet, samt forklare, hvor man opholder sig. Det vil altid være at foretrække, at kajak og udstyr bjærges, men deltageres liv er det vigtigste. Er man kommet i land uden sit udstyr, skal man altid kontakte politiet på 114 således, at der ikke bliver sat en stor eftersøgning i gang på grund af forladt udstyr. Man skal samtidig kontakte Lifeplan Kajak & Friluftsliv på tlf.: +45 60723900.

Hvis det er muligt, bør man altid forsøge at komme op i kajakken igen ved hjælp af selvredning eller makkerhjælp. Lykkes dette ikke eller er man for træt – så søg til land. Derfor er det vigtigt, at man altid ror tæt på land, og tager forhold for fralandsvind.

Vi anbefaler altid, at man selv søger indsigt i brugen af havkajak eller tager et kursus før man tager af sted på egen hånd.

Før start overvejes/tjekkes følgende risici:

Tjek, at alle deltagere kan svømme.

Tjek at unge under 18 år har forældre/værges samtykke til deltagelse.

Tjek, at alle har den rigtige størrelse vest og at den er spændt korrekt. Er man på land, skal vesten enten spændes eller tages af. Herved undgås, at ingen fejlagtigt kommer på vandet uden korrekt spændt svømmevest.

Tjek luger på kajakker er lukket korrekt, stroppen til spraydecket sidder rigtigt, sikkerhedsudstyr i forhold til gruppens størrelse og aktivitet er tilstede og, at alle deltagere er fornuftigt påklædt.

Tag bestik af både vejr, strøm og rute i forhold til vindretning og bølger.

Denne sikkerhedsinstruks for Lifeplan Kajak & Friluftsliv Aps opdateres løbende ud fra de tilbagemeldinger og erfaringer vi gør os.

Frederik Laursen – Lifeplan Kajak & Friluftsliv