Sikkerhedsinstruks - Lifeplan Kajak & Friluftsliv

Sikkerhedsinstruks for Kajak & SUP

Lifeplan Kajak & Friluftsliv
Østre Havnevej 47
5700 Svendborg

Udarbejdet: af Frederik Laursen med udgangspunkt i Søfartsstyrelsens vejledning

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 

Denne sikkerhedsinstruks gælder for roning/padling i havkajak og stand-up-paddleboard, SUP

 1. Identifikation af rederen

Redderne er den person eller den organisation, som har ejerskab til sejladsaktiviteten. Dvs. at ligger aktiviteten, som en undervisningsaktivitet, en guidet tur eller anden aktivitet i kajak eller SUP, foranlediget af Lifeplan Kajak & Friluftsliv, så er det denne, som er reder og har dermed ansvaret.
Drejer det sig om en person, gruppe eller organisation, som har lejet kajakker og udstyr af Lifeplan Kajak & Friluftsliv, så er det til enhver tid denne person, gruppe eller organisation, som er reder, der har det fulde ansvar.
Derfor er det også vigtigt, at denne person, gruppe eller organisation, som lejer udstyr, har læst og forstået nærværende Sikkerhedsinstruks.

 1. Sejladsaktiviteter

Det er til enhver tid reder, som har ansvaret for at tjekke, at følgende er i orden inden aktiviteten på vandet:

 1. at udstyret er intakt og i orden.
  At dæksluger til stuverum er forsvarligt lukket
  At dæksline, fodstøtter og ror/skeg er intakte

2. at personen selv eller gruppen har det fornødne udstyr med sig:
      En intakt og velfungerende kajak/SUP
      Korrekt påklædning, som svarer til vejrudsigten og vandtemperaturen
      En CE godkendt svømmevest pr. person
      En pagaj, samt en ekstra pagaj på dækket
      Et sprayskirt
      En pagajflyder og lænsepumpe
      Mad, snack og drikke
      Kompas og fløjte
      Kommunikationsmiddel, fx en mobiltelefon i vandtæt cover eller drybag

 1. at vejrudsigten, vandtemperaturen og strømforholdene ser fornuftige ud i forhold til deltager(-nes) egenfærdigheder og påklædning.
 2. at deltagerne i gruppen har det fornødne egenfærdighedsniveau og helbred svarende til forholdene. Dvs. vindstyrke på maks. 5 m/s svarende til IPP2-niveau (begynder), og maks. 8 m/s ved IPP3-niveau. Er vandtemperaturen under 12 ͦ C og derunder, vil en tørdragt være et krav.
  5. at en gruppe af begyndere fortrinsvist ror/padler kystnært og kun krydser sundet under skærpet opmærksomhed og når forholdene tillader det!
  6. at deltagerne kan svømme minimum 200 meter.
 1. Identifikation af risici

Ved roning/padling af kajak/SUP med udgangspunkt fra fx Christiansminde, Frihavnen eller Frederiksø udi farvandet Svendborgsund, er der følgende risici at tage bestik af:
1. Vindforholdene, i sær vestenvind med vindstyrke over 6 m/s. Hvis vindforholdende overstiger 6 m/s skal man være på vagt, hvis man ikke har egenfærdigheder svarende til minimum IPP2 eller derover. Vind skaber bølger og dermed kæntringer og druknedød til følge. Ligeledes kan fralandsvind blæse roer og fartøj væk fra gruppen eller til havs.

 1. Strømforholdende, som kan være svære at læse uden forudgående kendskab og kan være drilske i Svendborgsund. Ved stærk strøm, svarende til 2 knob (3,6 km/t) og derover, vil man kunne opleve stærke refleksbølger omkring moler, havneindløb, flydedok og kaj. Ved kraftige refleksbølger vil kæntring være en risiko. Stærk strøm vil også kunne sænke tempoet så meget, at udmattelse vil være en risiko og i sær under Thurødæmningen og Svendborgsundbroen vil der være øget risiko for udmattelse og kæntringer, med druknedøden til følge.
  3. Vandtemperaturen. Hypotermi, altså underafkøling af kroppen er formentlig den største fare som kajakroer og padler af SUP. Ved kæntringer i koldt vand og i særdeleshed ved ophold i køligt eller koldt vand, vil risikoen for hypotermi være stor og druknedød til følge. Ved vandtemperaturer på 12 ͦ C og derunder udføres der ingen aktiviteter på vandet for begyndere.
  4. Tordenvejr. Torden og i sær lynnedslag er særdeles farlige for kajakroere og padlere af SUP´s, da man er det højest punkt i nærheden. Ikke mindst fordi person og udstyr er vådt saltvand som er ledende og ofte har en pagaj af enten aluminium- eller carbonmaterialer, som begge er ledende for lynnedslag.
 2. Tåge. Når lunt vand og kold luft mødes, opstår der ofte tåge eller havgus. Tågen kan til tider være så kraftig, at sigtbarheden er under 100 meter. En sådan situation vil kunne skabe risiko for, at man vil blive desorienteret og have vanskeligt ved at kende sin position og dermed også at finde vej.
  6. Trafik. Trafikken på Svendborgsund og i Det Sydfynske Øhav kan i sommerhalvåret, til tider være meget omfattende. I sær på strækket mellem Iholm i vest ud til Grasten og Valdemarslot i øst, kan trafikken af større både, det være sig både for sejl og motor og endog erhvervssejlende trafik, så som færger og coastere. Disse både/skibe udgør en reel risiko for mindre sejlende som kajakroere og SUP-padlere. De større trafikanter har ofte ikke mulighed for at se de mindre trafikanter og især ved kryds af sundet og dermed de fleste andre trafikanters kurs, vil der være risiko for påsejling og kollisioner.
  7. Egenfærdigheder & helbred. Hvis man ikke har de fornødne egenfærdigheder svarende til forholdene, fx hvis vind- eller strømforholdene er for kraftige i forhold til deltagernes fremadroningsteknik, eller fx hvis helbredet ikke tillader for megen fysisk aktivitet ift. den aftalte tur, eller fx hvis en deltager fx lider af dårligt reguleret diabetes eller epilepsi, vil kajakroning eller SUP-padling kunne være direkte farligt, med druknedøden til følge.
  Der kan være en risiko for, at en deltager ikke taler sandt om sit færdighedsniveau, helbred eller fysiske formåen.
  8. Udtyret. Udstyret kan fejle eller der kan opstå en defekt. Fx kan en pagaj miste bladet eller knække, en dæksluge kan forsvinde eller rorliner eller fodstøtter kan fejle. I ekstreme tilfælde kan der også opstå hul i kajakken eller en SUP punktere.
 3. Tiltag til at imødegå risici

Ved vind og strømforhold over egenfærdighedsniveauet vil aflysning af turen være det oplagte valg. Ofte vil en omlægning af turen, enten ved at lægge ud et sted på kysten hvor der er læ eller ved at planlægge turen således, at man ror mod vind og strøm ud og med vind og strøm hjem være et bedre valg.

Ved stærke strømforhold, skal man undgå moler og havneindløb samt at ro under Thurødæmningen og Svendborgsundbroen.
For at undgå kæntringer skal man altid forsøge ro i roligt vejr og ikke udfordre sig selv mere end hvad ens egenfærdigheder passer til, fx ved at have lært sig egen- og makkerredning.

Man kan altid øge sikkerheden ved at ro/padle sammen med en erfaren roer/padler, som ved hvordan man redder hinanden.
Ved lyn og tordenvejr skal man afbryde turen og søge sikkerhed ved nærmest huse eller biler.
Hvis vandtemperaturen er for kold dvs. ved 12 ͦ C og herunder, skal man undlade at ro/padle med mindre man har den korrekte påklædning i form af tørdragt og neopren støvler, handsker og hue.
Medbring altid et kompas hvis man skulle blive overrasket af tåge. Rigtig mange har allerede et kompas i GPS-uret eller som en app på en smartphone. Disse er så absolut bedre end ingenting, men et rigtigt kompas enten et spejderkompas eller et kompas monteret på kajakken er altid at foretrække.
Skal man krydse Svendborgsund, så skal det altid, så vidt muligt, gøres i samlet flok, for således at gøre sig mere synlig overfor de større trafikanter. Man bør altid krydse sundet vinkelret og forinden tage bestik af den tværgående trafik således, at man kan time sit kryds over sundet.
Der er risiko for at udstyr fejler eller går i stykker, fx en knækket pagaj, mistet pagaj, manglende dæksluge, hul i kajakken, etc.
Hav altid et førstehjælpskit med i kajakken/SUP´en, som kan afhjælpe de mest almindelige opstående skader. Hvis man har helbredsudfordringer, bør man altid have den fornødne medicin ved hånden, som kan afhjælpe en situation, hvis den skulle opstå.
Instruktøren må aldrig tøve med at aflyse en aktivitet, hvis det skønnes at forholdene overstiger gruppens egenfærdigheder.

 1. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Kajakken, som anvendes ved alle Lifeplan Kajak & Friluftslivs aktiviteter er alle havkajakker. De er oftest udformet i 3-lags LDPE. Disse havkajakker er meget robuste over for stød og slag og er samtidig relativt brede og fladbundede, hvilket øger den primære stabilitet og dermed mere begyndervenlig. Alle kajakker er udstyret med vandtætte skotter, et bag sædet og et foran fødderne, hvilket sammen med de vandtætte dæksluger for og agter, udgør de vand- og lufttætte stuverum. Disse stuverum er en væsentlig del af sikkerheden og gør, at havkajakken flyder ved kæntringer. Havkajakkerne udstyret med dæksliner fra for til agter, som er vigtige ved egen- og makkerredninger for lettere at kunne komme op i kajakken ved kæntringer. Havkajakkerne er udstyret med dækselastikker som letter fastgørelse af ekstraudstyr, så som drikkeflasker, kort og kompas. Endvidere er kajakkerne udstyret med fodstøtter og sænkeror, som letter styring og retningsstabiliteten af kajakken.
Til enhver kajakhører en pagaj, en CE godkendt svømmevest samt, et sprayskirt samt en pagajflyder og en lænsepumpe. De to sidste er dog kun relevante hvis personen har lært at anvende disse til egenredning ved kæntring.

SUP`en, som anvendes ved alle Lifeplan Kajak & Friluftslivs aktiviteter er af den oppustelige type. De er alle relativt brede og robuste og dermed begyndervenlige. SUP`s er udstyret med en fast finne agter, som øger retningsstabiliteten, dækselastikker for til fastgørelse af ekstraudstyr, samt en ankel-line, som sikrer, at boardet ikke flyder væk fra personen ved kæntring.

Til enhver SUP hører en paddel, en CE godkendt svømmevest og en ankel-line.
Instruktøren
Instruktøren medbringer altid:
Bugserreb
Nødraket & nødblus
Mobiltelefon i vandtæt cover
Pagajflyder & lænsepumpe
Fløjte
Kompas
Reservepagaj
Førstehjælpskit
Reparationskit

 1. Besætningen og dens kompetencer

Krav til deltagere
Ved Lifeplan Kajak & Friluftslivs aktiviteter, det være sig kurser, guidede ture samt teambuilding og events, er der som sådan ingen krav til deltagerne, udover et rimeligt godt helbred og en acceptabel fysisk formåen.
Deltagerne skal dog være myndige personer på minimum 18 år, eller ledsages af myndig person.
Det kræves dog, at der ved disse aktiviteter er uddannede instruktører, som foretager den fornødne oplæring og instruktion. Har en instruktør deltagere med på vandet, må der maks. være otte deltagere pr. IPP2-instruktør. Overstiger antallet otte deltagere, skal der være minimum en ekstra IPP1-instruktør pr. ekstra otte deltagere.
Er deltagerne erfarne roere/padlere, svarende til egenfærdighedsniveau svarende til IPP2, er der ingen begrænsninger på antallet af deltagere i gruppen.
Den ansvarlige instruktør skal minimum have egenfærdighedsniveau svarende til IPP3 og instruktør IPP2.
Ved aktivitetens begyndelse, afklares det ved skippermødet altid hvorvidt, der er deltagere, som evt. har helbredsmæssige eller fysiske udfordringer. Endvidere gives der dessiner om turens varighed, vind, strøm og vejrforhold samt om hvor turen går hen, samt at man ror/padler sammen i samlet flok.
Kompetencer & egenfærdigheder
Ved Lifeplan Kajak & Friluftslivs aktiviteter er et af formålene altid at øge deltagernes kompetencer & egenfærdigheder. Som sådan henvender mange af arrangementerne sig til begyndere i kajak og SUP.
Ved udlejning af kajakker er det lejer, som er reder og som dermed har det sikkerhedsmæssige ansvar. Dermed er det lejer/reder, der skal sikre, at alle de ovenstående krav til kompetencer & egenfærdigheder er opfyldt.
Opførsel/adfærd

Det er til enhver tid reders ansvar, at deltagerne udviser den rette opførsel og adfærd. Fx at overholde de til en hver tid gældende søfartsregler og godt sømandskab. Det vil fx sige at udvise den korrekte adfærd overfor andre trafikanter på vandet, at udvise hjælpsomhed og alarmere nødberedskab hvis nogen er i nød.
Ligeledes er det forbudt at være på vandet i kajak eller SUP i påvirket tilstand, som fx ved indtagelse af alkohol eller andre stoffer.
Pligter
Man har altid pligt til at udvise den korrekte adfærd overfor andre trafikanter på vandet, at udvise hjælpsomhed og alarmere nødberedskab hvis nogen er i nød og i yderste konsekvens ved at ringe 112.

 1. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Kajakroning og padling af SUP kan i princippet foregå hele året. Dog sætter vantemperaturen sine begrænsninger. Således udlejes ingen kajakker og der afholdes ingen kurser, guidede ture, teambuilding og events for begyndere, når vandtemperaturen er 12 ͦ C og herunder.
Der roes/padles oftest i det indre Svendborgsund og der henstilles til, at lejere af kajakker holder sig til kun at ro ud til Iholm i vest og Valdemarslot i øst samt Thurø rundt, med mindre andet er aftalt.
Ved alle kurser, guidede ture, teambuilding og events for begyndere, vil aktiviteterne altid foregå i det indre Svendborgsund og sjældent længere vest på end Svendborgsundbroen og ud til Grasten i øst.

Der roes/padles altid i dagslys, med mindre andet er aftalt, dvs. fra solopgang til solnedgang.

Ved aktiviteter hvor Lifeplan Kajak & Friluftsliv er reder, dvs. ved kurser, guidede ture, teambuilding og events oftest for begyndere, må der maks. være otte deltagere pr. IPP2-instruktør. Overstiger antallet otte deltagere, skal der være minimum en ekstra IPP1-instruktør pr. ekstra otte deltagere.

Det er endvidere vigtigt, at der altid tages bestik af vind-, vejr og strømforholdene, så disse ikke overstiger gruppen egenfærdigheder. Dvs. ved begynderniveau må det maks. blæse 5 m/s. Ved begynderarrangementer, kan man i nogen tilfælde omlokalisere arrangementet således, at det kan foregå ved en kyst i læ af vinden. Dette kræver dog, at man er meget opmærksom på fralandsvind.

 1. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Som udgangspunkt er det et krav, at alle deltagere bærer en CE-godkendt svømmevest.
Inden turen, er der altid taget bestik af vind-, vejr- og strømforhold.
Ved kæntring foretager roer/padler en egenredning eller hvis anden deltager i nærheden en makkerredning.
Hvis en gruppe begyndere er på vandet, som endnu ikke har lært sig redninger, vil der altid være en uddannet instruktør til stede, som vil kunne instruere i eller selv forstå en makkerredning på den kæntrede person.

Hvis en person udviser tegn på hypotermi (underafkølet kropstemperatur), er det vigtigt, at der tages de fornødne tiltag. Dvs. at personen hurtigst muligt kommer op i kajakken/SUP`en og ind på land. Den hypotermiramte person skal hurtigst muligt behandles for hypotermi ved fx at blive pakket ind i ekstra tøj, nødtæppe/reflektorklæde, evt. gives noget lunt at drikke og i yderst konsekvens, at der tilkaldes nødberedskab ved at ringe 112.
Hvis en eller flere roere udviser svaghedstegn søges der hurtigst muligt samling på gruppen og land hvis muligt. Hvis en roer/padler mangler kræfter eller har vanskelig ved at komme væk fra en fare, fx strøm, fartøj på kollisionskurs, etc., så skal vedkommende have hjælp ved bugsering. Bugsering foretages ved såkaldt bugserline, som instruktøren altid har på sig.
Hvis en roer/padler bliver syg eller har fået en skade, søges omgående land, behandling udføres og i værste konsekvens alarmeres via opringning til 112.

Man har altid pligt til at udvise den korrekte adfærd overfor andre trafikanter på vandet, at udvise hjælpsomhed og alarmere nødberedskab hvis nogen er i nød og i yderste konsekvens ved at ringe 112.

 1. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

   

  Ved alvorlige skader, sygdom, hjertestop, hypotermi og roer/padler, som er blæst til havs alarmers alarmeres altid via opringning til 112.
  Det er derfor et krav, at der i gruppen er minimum en, helst flere, som har en mobiltelefon i vandtæt cover eller drybag og som kan betjenes, selv i vanskelige situationer, som fx når skærmen på en smartphone bliver fugtig.

 2. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

  Ved Lifeplan Kajak & Friluftslivs aktiviteter på vandet, føres altid en liste over antallet af personer i kajak eller SUP. Denne liste findes på PC i Kajakbutikken på Østre Havnevej 47.
  Ved udlejning af kajakker og SUP, hvor lejer dermed er reder og har ansvaret, fører Lifeplan Kajak & Friluftsliv altid en liste over antallet af deltagere.

 1. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start
  Ved aktivitetens begyndelse gives der altid en indledende sikkerhedsinstruks ved det såkaldte skippermøde.

Ved skippermødet afklares altid hvorvidt, der er deltagere, som evt. har helbredsmæssige eller fysiske udfordringer. Endvidere gives der dessiner om turens varighed, vind, strøm og vejrforhold samt om hvor turen går hen, samt at man ror/padler sammen i samlet flok.
Endvidere gives der instruktioner om hvordan man redder sig eller bliver reddet ved kæntringer.
Der spørges også indtil hvor mange der har funktionsdygtige mobiltelefoner, at disse er opbevaret i vandtæt cover eller drybag og, at der i yderste konsekvens alarmeres ved opringning til 112.

 

 1. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Efter enhver aktivitet foretages der altid en evaluering. Er der opstået en utilsigtede situation eller hændelse, skal denne hændelse og graden af alvorlighed drøftes.
Instruktøren gennemtænker forløbet og afrapporterer til Lifeplan Kajak & Friluftsliv og der opsøges endvidere personer med den relevante erfaring for at finde løsningsmodeller for at undgå lignende fremtidige hændelser.
Processen skal altid startes umiddelbart efter aktivitetens afslutning.

 

Frederik Laursen
Lifeplan Kajak & Friluftsliv Aps